Privacybeleid

Verwerkingsverantwoordelijke

Steringa Financiële Planning – info@steringa.nl

Wettelijke grondslag 

De reden om persoonsgegevens te verwerken, is grondslag 6 uit de AVG:

“2. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren.”

Je bent uiteraard niet verplicht om persoonsgegevens te geven. 

Wie krijgt persoonsgegevens

Mocht het nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren, dan delen wij gegevens met

• Verzekeraars 

• Banken

Bij het inschakelen van taxateurs wordt separaat toestemming gegeven.

Onze medewerkers kunnen je gegevens alleen zien als ze daarvoor toestemming hebben. Hiernaast hebben zij schriftelijk de belofte afgelegd dat ze zich houden aan wet- en regelgeving, integer zullen handelen en de geheimhoudingsplicht in acht zullen nemen.

Buiten de EU en/of geautomatiseerde besluitvorming

Steringa Financiële Planning geeft GEEN gegevens door buiten de EU en maakt GEEN gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

Gegevens worden bewaard zo lang zij van belang zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Rechten van de klant

Lees hier alle informatie omtrent Privacy-rechten, opgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klacht indienen

Heb je vragen over deze verklaring of wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen via info@steringa.nl

Hebben we je niet kunnen overtuigen en blijft u van mening dat wij niet zorgvuldig genoeg met je persoonsgegevens omgaan, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.