Financieringen

Een goed aansluitende hypotheek

bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden.

(ook voor ZZP'ers)

Financiële planning

Het eerste geprek is gratis en vrijblijvend

want ik wil u graag helpen

Acties

Win een weekend Parijs

voor twee personen

previous arrow
next arrow
Slider

Levensverzekeringen

Levensverzekeringen

Indien u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt u van ons indien u dat wenst de volgende dienstverlening verwachten:

 1. Wij inventariseren uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al heeft. Desgewenst onderzoeken wij tevens welke voorzieningen u al hebt getroffen voor uw pensioen.
 2. Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico’s u kunt verzekeren en welke risico’s u zelf kunt dragen.
 3. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden.
 4. Wij geven u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geven wij u ook informatie over de kosten en het te verwachten rendement, zoals door de financiële instelling verstrekt, in relatie tot het risico dat u mogelijk loopt.
 5. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
 6. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.
 7. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.
 8. Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring.
 9. Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekerings- maatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.
 10. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.
 11. Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden.
 12. Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen van algemene aard voordoen, kunnen wij u informeren over deze wijzigingen. Indien u daar prijs op stelt, gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van belang zijn voor uw individuele situatie.
 13. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in de wijze waarop spaarpremies namens u door verzekeringsmaatschappijen worden belegd, begeleiden wij, op uw verzoek, de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling.
 14. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiële consequenties van deze voortijdige beëindiging. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering.
 15. Ook kunnen wij u bijstaan bij het regelen van waarde- overdracht van het opgebouwde pensioen bij echtscheiding of veranderen van baan.
 16. Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging.
 17. Wij toetsen de uitkering aan de hand van de polisvoorwaarden zoals die voor u gelden.
 18. Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij namens u maatregelen treffen die nood- zakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.

Direct afsluiten

Anderen zeggen dit:

Zeer duidelijk en onderbouwd advies

Joey

Grote betrokkenheid door de adviseur bij onze privé-situatie. Uitstekende communicatie en bereidheid om elders dan in Leeuwarden af te spreken voor een gesprek. De adviseur komt zeer sympathiek en geïnteresseerd over tijdens de gesprekken en legt alles haarfijn uit. Zijn collega is degene die vaak de telefoon opneemt en ook zij weet alle vragen goed te beantwoorden en leeft zich goed in in onze situatie.

Alex en Renate

Plezierig, deskundig en “blanco” uitleg. Goed kunnen luisteren/adviseren naar mijn persoonlijke situatie. 👍

Anoniem

Helder advies, een adviseur die met je meedenkt! Erg fijn!

Marieke

objectief beoordeling heel prettig

Marianne

Super heldere en duidelijke uitleg mbt de hypotheek. Voor ons als ‘leek’ op dit gebied erg prettig dat alles zo duidelijk uitgelegd wordt. Door hard werk van de adviseur is onze eerste koopwoning binnen korte tijd een feit geworden!

Janneke

De professionele en correcte houding van de adviseur spreken mij erg aan en geeft veel vertrouwen. Na een erg vervelende gebeurtenis (woninginbraak) heeft de adviseur mij op uitstekende wijze begeleid en veel zorgen weten weg te nemen.

Age

Heldere uitleg zeker voor mij als “leek” op dit gebied

Jenny

Deze man denkt niet in problemen, maar ziet oplossingen!

D.B.

Was goed duidelijk en ze hebben me goed geholpen met de verandering van mijn hypotheek

Henk

De uitleg was zeer duidelijk. Het was voor mij de eerste keer dat ik hiermee te maken had. De adviseur heeft de belangrijkste informatie verteld. Hierdoor kreeg ik een zeer helder beeld wat er allemaal mogelijk was voor mij! Echt top gedaan! En zeker een aanrader.

Connie Wind

Bevalt prima

Janny

Gevraagd en ongevraagd krijg ik advies over lopende verzekeringen en verbeteringen in mijn afgesloten pakket.

H. de Vries

Ik geef hierbij zonder meer score 5, ik heb in mijn leven met veel hypotheek adviseurs gesproken, maar deze adviseur overtreft echt alles. Onvoorstelbaar accuraat en zeer duidelijk maw je weet per direct waar je aan toe bent, en dat heb ik wel anders mee gemaakt.

Alberto