"Iedereen, particulieren en MKB, die door middel van advies en financiele planning inzicht wil krijgen en sturing wil geven aan zijn financiele situatie op het gebied van financien en duurzaamheid."

Roel Steringa
Hottingastate 30
8926 PX Leeuwarden
E: info@steringa.nl
T: 058 288 1100

We zijn bezig met werkzaamheden op de site en zijn binnenkort terug.